ELEKTRYKA

ZAKŁADAMY:

 • linie kablowe i napowietrzne do 30 kV,

 • stacje transformatorowe wewnętrzne i napowietrzne,

 • rozdzielnice SN i nN,

 • instalacje zasilające,

 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

 • instalacje uziemiające i odgromowe,

 • okablowanie strukturalne, 

 • systemy okablowania pożarowego,

 • systemy sterowania oddymianiem,

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,

 • systemy antywłamaniowe,

 • systemy CCTV,

 • systemy kontroli dostępu.

ZAJMUJEMY SIĘ TAKŻE:

 • prowadzeniem testów i pomiarów,

 • opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawczej i podwykonawczej.